Sändande föreningar

Utöver Radio Botkyrka 91,6:s egna sändningar kan du även höra sändningar från anslutna föreningar:

Urdu

Spanska