Vår organisation

Radio Botkyrka är en oberoende radiostation fokuserad på det lokala samhället i Botkyrka. Kanalen vänder sig i första hand till dig som bor, är yrkesverksam, engagerad i någon förening, som besöker Botkyrka och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i kommunen. För dig vill vi vara en resurs att räkna med.

Radio Botkyrka 91,6 och Botkyrka Närradioförening har drivits ideellt sedan 2010. På uppdrag från Kommunstyrelsens ordförandeberedning har Kommunledningförvaltningen, Genom IOP-avtal etablerat ett  samarbete mellan Botkyrka Närradioförening och Botkyrka Kommun. Partnerskapets ekonomiska del bidrar till att Närradioföreningen på lång sikt ökar spridning av lyssnandet samt att involvera fler aktörer i sändningarna.

Befattningar i verksamheten:

 • Grundare, programsättare och programadministration, teknisk ansvarig, samhällskontakt: Leif Backström
 • Verksamhetsutveckling, marknad, kommunikation och rekryteringar: Mikael Christensen
 • Administration, medlemsfrågor och ekonomi: Ulla Palmgren
 • Ansvarig utgivare: Petri Ropeter
 • Programledare: Läs här

Styrelse Botkyrka Närradioförening:

(Ideell förening)

 • Ordförande: Mikael Christensen
 • Kassör och sekreterare: Ulla Palmgren
 • Revisor: L-G Liljedahl
 • Revisorssuppleant: Hans Richardsson
  Ledamöter:
 • Ali Khan
 • Leif Backström

Styrelse Radio Botkyrka 91,6

(Ideell förening)

 • Ordförande: Leif Backström
 • Vice ordförande: Mikael Christensen
 • Kassör och sekreterare: Ulla Palmgren
 • Revisor: Lars-Gunnar Liljedahl
 • Revisorssuppleant: Hans Richardsson
  Ledamöter:
 • Owe Schillström 1 år
 • Robert Jönsson 1 år
 • Tommy Ljungberg 1 år
 • Håkan Esterling 2 år